CNC VODENI MLAZ

Rezanje vodenim mlazom (water jet cutting) omogućava precizno profilisanje materijala debljina do 150+ mm. Proces sječenja je hladan (bez deformacije i kaljenja) te u većini slučajeva nema potrebe za dodatnom obradom ivica.

Aluminijum, čelici (uključujući alatne čelike i inox), bakar, bronza, mesing, titanijum i ostali metali.

Kamen, granit, mermer, kvarc, keramika, beton kao i ostali građevinski materijali.

Svi tipovi stakla (lamistal, ornament, parsol, vatrootporno, blindirano i dr...) osim kaljenog stakla.

Polipropen, teflon, najlon, akril, pleksiglas, polikarbonat, stirodur, stiropor i dr...

Rezanje industrijske gume bez kalupa kao i rezanje gume u rolni (trake, brisači, tepisi, armirana guma i dr...)

Rezanje svih ostalih materijala kao što su kompoziti, laminati, kevlar, izolatori, brtve, drvo i dr...
separator

KVALITET REZA

Kvaliteta rezane ivice se definiše u klasama Q1 do Q5 gdje manji broj označava grublju a veći finiju ivicu. Većinu rezanja (oko 70%) radimo u srednjoj kvaliteti (Q3) dok vrlo malo u super finoj (Q5). Detalje kvalitete možete vidjeti na slikama ispod. Kvaliteta reza vodenim mlazom

Ukoliko će rezane pozicije biti naknadno obrađivane, rezane, brušene, zavarivane, farbane i sl… u većini slučajeva grubi rez (Q2) je zadovoljavajuće kvalitete. Sa druge strane, izrazito grubu kvalitetu (Q1) izbjegavamo jer je vrlo nepredvidiva i u dosta slučajeva materijal nije prorezan čitavom dužinim te je potrebno dodatno raditi da bi se izrezane pozicije oslobodile.

Debljina mlaza je 0,8 – 1,0 mm te ovisno o tipu materijala i brzini (kvaliteti) rezanja javlja se vrlo mali ugao na debljini materijala. Za većinu primjena ugao je zanemariv, pogotovo u slučaju tankih materijala. Na primjer, prilikom rezanja aluminijuma debljine 20 mm u srednjoj kvaliteti širina reza na gornjoj strani (ulaz) je 0,8 mm dok je na dnu (izlaz) širina reza oko 1,2 mm. U slučaju super finog reza na dnu bi širina reza bila nešto manja od 1,0 mm. Ova osobina vodenog mlaza se ne mjenja linearno tako da u slučaju aluminijuma debljine 40 mm širina reza na izlazu neće biti 1,6 mm već manje od toga.

 

PRIMJERI POZICIJA REZANIH VODENIM MLAZOM